Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

GIÁ TRỊ: HỌC TỪ SAI LẦM |Câu Suy Tưởng Ngày 237|

hoc-tu-sai-lam-cau-suy-tuong-thay-doi-cu-the

Ngày 237 - GIÁ TRỊ: HỌC TỪ SAI LẦM |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

Học hỏi nghĩa là mang lại một sự thay đổi cụ thể.”

CHIÊM NGHIỆM

Thường có những bài học quan trọng trong những tình huống ta đưa ta vào hằng ngày. Nhưng có khi ta thấy ta phạm cùng một sai lầm hết lần này đến lần khác. Dù ta hiểu đấy nhưng lại không thể mang lại một thay đổi thật sự từ kinh nghiệm.

ỨNG DỤNG

Một khi nhận ra sai lầm, tôi cần phải dành thời gian để suy nghĩ kỹ về nó. Hôm nay, tôi sẽ nghĩ lại những tình huống xảy ra gần đây và hỏi tôi vì sao chúng lại xảy ra, bây giờ tôi đã hiểu gì về chúng, và điều gì sẽ ngăn tôi không phạm lại lỗi này nữa trong tương lai. Sự phân tích này sẽ giúp tôi mang lại một sự thay đổi thực sự.


0 bình luận :

Đăng nhận xét