Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

GIÁ TRỊ: TÔN TRỌNG |Câu Suy Tưởng Ngày 258|

Ton-trong-la-danh-gia-cao-cam-ket-thay-doi-cua-ho

Ngày 258 - GIÁ TRỊ: TÔN TRỌNG |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

Tôn trọng người khác là đánh giá cao cam kết thay đổi của họ.”


CHIÊM NGHIỆM

Thường ta muốn người khác thay đổi theo cách phù hợp với ta. Nên khi ta thấy ai đó cư xử khác với sự mong đợi của ta, ta có xu hướng phản ứng tiêu cực và cố chứng minh họ sai. Dù ta nghĩ rằng trong thâm tâm ta chỉ muốn điều tốt nhất cho họ, nhưng thường thì không phải như vậy.

ỨNG DỤNG

Khi tôi tôn trọng người khác, tôi thừa nhận và ủng hộ sự cam kết thay đổi của họ. Tôi sẽ có thể cho họ lời hướng dẫn mà họ cần, nhưng không lái họ theo một hướng đi nào đó. Tôi sẽ giúp tạo cảm hứng thay đổi thay vì áp đặt lên người khác. Dần dần, tôi thấy dễ chấp nhận sự thay đổi nơi người khác hơn.

Workshop : Quan trọng là thuận tự nhiên cùng cô Trish Summerfiled lúc 11:00 - 12:00, 15/04/2018

Không tự vững, mới bám. Nếu bạn ổn định và tự tin bên trong bạn, bạn không cần bám vào đâu cả.
Hướng tới InnerSpace 20!

quan-trong-la-thuan-tu-nhien-trish-summerfield

=> Đọc thêm về giá trị CHO TẶNG <=


0 bình luận :

Đăng nhận xét