Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

GIÁ TRỊ: CAN ĐẢM |Câu Suy Tưởng Ngày 261|

can-dam-khong-bao-gio-bi-danh-bai

Ngày 261 - GIÁ TRỊ: CAN ĐẢM |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Dấu hiệu của can đảm là không bao giờ bị đánh bại.”


CHIÊM NGHIỆM

Trong những tình huống khó khăn nếu những suy nghĩ, lời nói hay hành động của ta trở nên tiêu cực, ta sẽ thua trận. Khi ta rút lấy sự can đảm, ta khiến cho những suy nghĩ, lời nói hay hành động trở nên mạnh mẽ, và sẽ luôn chiến thắng. Những tình huống khó sẽ luôn xuất hiện, nhưng chừng nào còn can đảm, ta sẽ thành công.

ỨNG DỤNG

Tôi cần tự nhắc nhở mình rằng can đảm sẽ giúp tôi đối mặt với những khó khăn tôi gặp phải. Hôm nay, tôi sẽ nhìn lại tất cả những thành tựu đã qua của tôi và nhận ra tôi có năng lực nhiều đến chừng nào. Điều này sẽ làm mạnh niềm tin vào bản thân của tôi, và tin vào khả năng tìm giải pháp hay nhất cho vấn đề trước mắt.

>>> Workshop đặc biệt tại Inner Space 20QUAN TRONG LÀ THUẬN TỰ NHIÊN - Diễn giả Trish Summerfield.


0 bình luận :

Đăng nhận xét