Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

GIÁ TRỊ CAN ĐẢM - Khiến sự việc diễn ra đúng cách

gia-tri-can-dam-khien-su-viec-dien-ra-dung-cach

GIÁ TRỊ: CAN ĐẢM |Câu Suy Tưởng Ngày 271|

“Sự quyết tâm có thể thay đổi sự chống đối và khiến sự việc diễn ra đúng cách.”


CHIÊM NGHIỆM

Khi tin và có quyết tâm trong một nhiệm vụ ta đã nhận lãnh, những khó khăn trở thành những cơ hội, sở dĩ như vậy vì ta luôn học hỏi và tiến lên. Khi người khác nhận ra sự quyết tâm thành công của tôi, họ sẽ hợp tác để công việc thành công.

ỨNG DỤNG

Mỗi ngày tôi cần chiêm nghiệm tất cả công việc vốn đã hóa ra là không đúng. Tôi cần kiểm tra xem có phải do thiếu quyết tâm không. Nếu là vậy, tôi biết là sức mạnh để giải quyết rắc rối thì trong tay tôi. Để đạt mục tiêu, tôi chỉ cần giữ mục tiêu trong tâm trí trong lúc tôi thực hiện nhiệm vụ, điều này sẽ làm mạnh quyết tâm của tôi và sẽ dẫn đến thành công.

Câu chuyện về InnerSpace


=> Đọc tiếp về giá trị can đảm.


0 bình luận :

Đăng nhận xét