Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

GIÁ TRỊ: KIỂM SOÁT BẢN THÂN |Câu Suy Tưởng Ngày Mới|

gia-tri-kiem-soat-ban-than-cau-suy-tuong-ngay-moi

Ngày 252 - GIÁ TRỊ: KIỂM SOÁT BẢN THÂN |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Lời nói chỉ có tác dụng khi đi đôi với việc làm.”


CHIÊM NGHIỆM

Nhìn thấy lỗi của người khác thì quá dễ đối với chúng ta vì ta đứng bên ngoài tình huống. Ta muốn giúp và thường cho lời khuyên cách giải quyết tình huống. Khi đã góp ý, ta mong người kia làm theo lời khuyên của ta và có sự thay đổi tức thì. Nhưng người ta không thay đổi dễ như thế - họ thiếu điều gì đó họ cần có để có thể thay đổi.

ỨNG DỤNG

Trước khi khuyên người khác, tôi cần phải nghĩ đến việc liệu tôi có thực hiện những điều tôi nói trong cuộc sống của tôi không. Chỉ khi nào tôi làm theo những gì tôi khuyên người ta thì lời nói của tôi mới có tác dụng. Khi tôi làm gương, tôi sẽ tạo cảm hứng để người khác làm theo.


0 bình luận :

Đăng nhận xét