Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

GIÁ TRỊ: TIN VÀO BẢN THÂN |Câu Suy Tưởng Ngày 248|

Gia-tri-tin-vao-ban-than-cau-suy-tuong-ngay-moi

Ngày 248 - GIÁ TRỊ: TIN VÀO BẢN THÂN |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Tin bản thân nghĩa là vận dụng tốt nhất những cơ hội.”

CHIÊM NGHIỆM

Ta có xu hướng biện hộ rất nhiều cho việc không làm gì cả. Ta nói, “Phải chi mà…” hay “vào lúc khác”. Thậm chí dù ta có thể làm việc gì đó, ta tìm ra lý do để không làm. Ta không sử dụng tốt nhất thời gian hay những tài năng của ta, điều này ngăn ta hoàn thiện những tiềm năng của ta.

ỨNG DỤNG

Bất cứ khi nào một tình huống đòi hỏi điều gì đó mà tôi thấy quá khả năng của tôi, tôi cần nói với tôi là những tình huống như thế đến với tôi như những cơ hội để tôi phát triển. Khi tôi tin vào mình, tôi học cách nhìn mọi tình huống như một cơ hội.

Inner Spa  9:00 - 13:00, 15/04/2018

Thay đổi cách sống, cách nghĩ và cách ăn uống theo hướng tích cực sẽ giúp chúng ta đạt được sức khỏe toàn diện, cũng như trải nghiệm được bình an và hạnh phúc trong cuộc sống.

Hướng tới InnerSpace 20!


>> Đọc tiếp câu suy tưởng giá trị cho << 


0 bình luận :

Đăng nhận xét