Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Tin bản thân cho ta sức mạnh đối mặt thử thách

tin-ban-than-cho-ta-suc-manh-doi-mat-thu-thach
Câu suy tưởng mỗi ngày

GIÁ TRỊ: TIN |Câu Suy Tưởng Ngày 277|

“Tin bản thân cho ta sức mạnh đối mặt thử thách.”

CHIÊM NGHIỆM

Khi tin bản thân, ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nếu tin là sẽ thành công, ta có thể gõ vào sức mạnh bên trong ta để tìm thấy sự mạnh mẽ để mà tiếp tục. Khi tin bản thân, ta có thể chuyển hóa tiêu cực thành tích cực, chuyện không thể thành có thể. Không thách thức nào có thể ngăn ta tiến về phía trước.

ỨNG DỤNG

Khi một nhiệm vụ nào đó đòi phải có sự mạnh mẽ vượt quá khả năng của tôi, tôi cần nhắc tôi về sức mạnh bên trong tôi. Nếu tôi nghĩ lại tất cả những lần tôi đã thành công, dù đối mặt với bao nhiêu thử thách, niềm tin vào bản thân và khả năng của tôi sẽ mạnh lên. Rồi tôi sẽ có thể đối mặt với mọi thách thức với một sự hăng say vừa được khôi phục, biết rằng tôi có thể vượt qua.

>>> Đọc tất cả các câu suy tưởng đã đăng


0 bình luận :

Đăng nhận xét