Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

GIÁ TRỊ: THA THỨ |Câu Suy Tưởng Ngày 266|

xin-tha-thu-nghia-la-khong-bao-gio-tai-pham

Ngày 266 - GIÁ TRỊ: THA THỨ  |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Xin tha thứ nghĩa là không bao giờ tái phạm.”

CHIÊM NGHIỆM

Xin ai đó tha lỗi nghĩa là ta đã nhận ra lỗi của mình. Nó có nghĩa là ta hứa sẽ không bao giờ phạm lại lỗi đó nữa. Một khi đã hiểu ra ta sai ở chỗ nào rồi, ta cố hết sức bảo đảm ta không bao giờ lập lại lỗi đó.

ỨNG DỤNG

Khi tôi biết xin lỗi ai đó vì tôi phạm lỗi gì đó, tôi cần đặc biệt chú ý chắc chắn không bao giờ tôi phạm lại lỗi đó. Tôi cần nghĩ sâu sắc tôi đã sai ở chỗ nào để hiểu mình đã sai gì và học được kinh nghiệm gì. Tôi cũng cần tha lỗi cho tôi nữa.

LÃNH ĐẠO TỪ BÊN TRONG - Diễn giả Charles Hogg, 26.04.2018 tại Học viện Hành chính Quốc gia.

lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg
Diễn giả Charles Hogg
=>> Đọc thêm về giá trị tha thứ trước đó.


0 bình luận :

Đăng nhận xét