Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018

GIÁ TRỊ VỮNG VÀNG | Sự vững vàng bắt nguồn từ sự thật


GIÁ TRỊ: VỮNG VÀNG |Câu Suy Tưởng Ngày 303|

“Sự vững vàng bắt nguồn từ sự thật.”


CHIÊM NGHIỆM

Nếu ta thấy ta đang tranh cãi để chứng minh ta đúng, ta không thực sự vững vàng. Dĩ nhiên, có thể cần phải làm sáng tỏ đôi điều cho chính xác, nhưng không bao giờ cần phải tranh cãi một cách cố chấp. Nếu ta tranh cãi, nghĩa là ta không được thuyết phục về sự thật.

ỨNG DỤNG

Khi dính dáng vào việc tranh cãi với ai đó, tôi cần kiểm tra xem tôi có được thuyết phục bởi sự thật của điều tôi đang cãi không. Nếu tin chắc, thì tôi cần nhắc tôi là không cần phải tranh cãi vì sự thật tự nó sẽ được vén mở vào đúng thởi điểm. Điều này sẽ bảo đảm cho sự vững vàng của tôi trong tình huống cụ thể đó và tôi sẽ thấy là sự việc từ từ trở nên đúng.


Theo dòng sự kiện kỷ niệm 20 năm Inner Space tại Việt Nam. 20 năm trao tặng cho cộng đồng hàng ngàn khóa học không thu phí: Sống tích cực, Bình an nội tâm sức mạnh nội tâm, Thiền InnerSpace, Sống không stress...0 bình luận :

Đăng nhận xét