Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

[Hình ảnh] LÃNH ĐẠO TỪ BÊN TRONG - Charles Hogg tại NAPA

"Dù có nhiều bằng cấp nhưng người ta vẫn là kẻ thất học, thất bại khi để tâm trí của mình cho người khác kiểm soát và điều khiển. Lãnh đạo bản thân là biết cách giao nhiệm vụ cho tâm trí, hướng dẫn cho tâm trí tạo ra những suy nghĩ tích cực, mang lại lợi ích cho chủ nhân và cộng đồng". (Trích bài nói chuyện của diễn giả Charles Hogg).

Một số hình ảnh trong khóa học LÃNH ĐẠO TỪ BÊN TRONG - Diễn giả Charles Hogg tại Học viện Hành Chính Quốc Gia (NAPA).

Xem chi tiết nội dung khóa học

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa

hinh-anh-lanh-dao-tu-ben-trong-charles-hogg-tai-napa0 bình luận :

Đăng nhận xét