Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2018

Sự khiêm tốn mang lại lợi ích cho nhiều người |Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

su-khiem-ton-mang-lai-loi-ich-cho-nhieu-nguoi

GIÁ TRỊ: KHIÊM TỐN |Câu Suy Tưởng Ngày 283|
“Sự khiêm tốn mang lại lợi ích cho nhiều người.”


CHIÊM NGHIỆM
Khi ta khiêm tốn, ta không làm vì sự thành công hay sự thỏa mãn của riêng ta mà vì lợi ích của những người khác. Ta cũng không tìm sự tưởng thưởng từ người khác: cho đi tự nó mang lại sự mãn nguyện.

ỨNG DỤNG
Khi làm việc với người khác, tôi cần học thực hành tính khiêm tốn để nhận được điều tốt nhất từ họ và từ tình huống. Khi tôi làm việc vì một cái tốt lớn hơn chứ không phải vì lợi ích của riêng tôi, tôi thấy tôi có thể làm việc với người khác dễ hơn, và chúng tôi thành công nhiều hơn.


0 bình luận :

Đăng nhận xét