Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

Can đảm xua đi sợ hãi và tiêu cực |Câu Suy Tưởng Ngày 320|

can-dam-xua-di-so-hai-va-tieu-cuc-cau-suy-tuong

GIÁ TRỊ: CAN ĐẢM |365 Câu Suy Tưởng Mỗi Ngày|

“Người có sức mạnh đối mặt những tình huống một cách can đảm thì không bị căng thẳng.”


CHIÊMNGHIỆM
Cảm thấy lo lắng hay căng thẳng trong một tình huống khó là chuyện bình thường – hoặc chạy trốn hẳn tình huống đó. Dù cách này có thể có tác dụng trong một thời gian ngắn nhưng nó không là cách giải quyết. Ta phải rút lấy sự can đảm trong ta để đối mặt với tình huống đang ở trước mặt. Khi làm như vậy, ta thường nhận ra rằng nó không tệ như lúc đầu có vẻ.

ỨNG DỤNG

Can đảm xua đi sợ hãi và tiêu cực. Khi tôi đối mặt mọi tình huống với can đảm, tôi sẽ không còn chạm mặt những khó khăn nữa. Tôi sẽ không bị căng thẳng, và có thể giải quyết một cách tốt hơn bất kỳ chuyện gì mà cuộc sống ném vào tôi.

=> Đọc tiếp giá trị Trân Trọng <=


KHÓA HỌC SẮP TỚI CÙNG CÔ TRISH SUMMERFIELD - Nghệ Thuật Tha Thứ [14/06/2018]

can-dam-xua-di-so-hai-va-tieu-cuc-cau-suy-tuong


0 bình luận :

Đăng nhận xét