Khơi sáng Tinh thần, Giải tỏa Stress - Tất cả các khóa học đều không thu phí

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018

GIÁ TRỊ VỮNG VÀNG “Có tách rời là có vững vàng.”

gia-tri-vung-vang-co-tach-roi-la-co-vung-vang

GIÁ TRỊ: VỮNG VÀNG |Câu Suy Tưởng Ngày 309|

“Có tách rời là có vững vàng.”

CHIÊM NGHIỆM

Khi tôi dùng các nguồn lực ở nhà và ở cơ quan với một sự tách rời, tôi sẽ không bị tác động bởi chúng mà sẽ sử dụng chúng trọn vẹn. Khi tôi gắn kết với những công cụ này – có thể là xe, điện thoại hay máy vi tính – tôi sẽ không thể luôn ổn định khi những nguồn lực này không sẵn có cho tôi dùng. Như vậy là phụ thuộc.

ỨNG DỤNG

Nếu có lần tôi thấy mình trong tình thế mà những nguồn lực tôi cần lại không sẵn có để tôi sử dụng, tôi cần nhắc tôi là những vật dụng như xe, điện thoại, máy vi tính, không tạo cho tôi cách đáp lại với tình huống và con người. Những thứ này đến từ trong tôi; máy móc chỉ là phương tiện hỗ trợ cho sự hồi đáp của tôi mà thôi, và vậy thì tôi không nên lệ thuộc vào chúng. Bằng cách này, tôi có thể tách rời và giữ được sự ổn định, vững vàng trong mọi tình huống.0 bình luận :

Đăng nhận xét